horizontal rule

Op 11 december 1996 is de Stichting Wereldmuziek in Limburg opgericht.
Vooruitlopend ondernamen de initiatiefnemers al in 1996 een aantal activiteiten: concerten en filmavonden, samen met Theater Landgraaf.
Mede naar aanleiding van de goede resultaten werd besloten om een stichting op te richten, om daarmee ook een steviger basis te verschaffen voor de activiteiten van 1997.

Cultuurprijs 1997
De Stichting Wereldmuziek in Limburg kreeg in maart 1998 de cultuurprijs van de gemeente Landgraaf. In de categorie “aanmoediging” kreeg de stichting uit de genomineerden de eerste plaats. In het juryrapport vielen termen als “vernieuwend, op zoek naar andere culturen, uitstraling, bijdrage aan de multiculturele samenleving”. Het beeldje van Wim Steins heeft een ereplaats gekregen.

De Stichting Wereldmuziek in Limburg heeft zich tot doel gesteld het bevorderen van meer activiteiten rond wereldmuziek in Limburg. Daarbij organiseren wij zelf activiteiten maar wensen wij ook nauw samen te werken met bestaande initiatieven, opdat deze elkaar kunnen versterken. De Stichting is goed op de hoogte van allerlei groepen, die naar Nederland komen. Wij willen in dit verband ook graag onze knowhow, kennis en kontakten ter beschikking stellen.

Ook heeft onze stichting een ontwikkelfunctie. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe activiteiten, nieuwe mengvormen van cultuur, nieuwe confrontaties en ontmoetingen binnen de muziek, spannende ontwikkelingen op het gebied van multiculturele activiteiten en wij zijn voortdurend op zoek naar samenwerking met gelijksoortige of verwante organisaties.

Stichting Wereldmuziek in Limburg organiseert een breed spectrum aan multiculturele ontmoetingen met de wereld in de ruimste zin van het woord. Wereldmuziekconcerten, eten uit een bepaalde streek van de wereld, kunst, literatuur, filmvoorstellingen, workshops, informatiedagen voor scholen, etc. Ons doel is niet alleen Limburg en omstreken kennis te laten maken met andere culturen maar vooral het bij elkaar brengen van verschillende culturen om zo een multiculturele acceptatie te bevorderen.

Wij organiseren vele multiculturele activiteiten en brengen mensen bij elkaar die onze doelstellingen kunnen bevorderen. Wij zijn echter geen studiecentrum en kunnen daarom geen helpdesk-functie vervullen voor het begrip wereldmuziek. Wij hanteren de Rough Guide to World Music, zie links. Een verzameling van wereldmuziekteksten die wij in onze flyers hebben gebruikt kunt u vinden onder Wereldmuziek.

De stichting bestaat volledig uit vrijwilligers die elk met een eigen specialisatie en gedrevenheid een belangrijke bijdrage leveren in de realisatie van onze succesvolle activiteiten.

Het bestuur:
John Ringens Voorzitter
Rik Dejalle Penningmeester / Programmeur
Herbert Damoiseaux Secretaris / Programmeur
Jo Römkens Bestuurslid

Overige vrijwilligers:

Henk Heine
(video opnames)

Marvin Vek

Jo Koreman

Frans Vek

Els Herberigs

Rob Hamers
Veel van onze activiteiten worden van exotische en culinaire 
hoogstandjes voorzien door onze vaste kookploeg:

Piet van Veghel

Romeo Dorff

Daarnaast zijn er altijd helpende handen beschikbaar voor de zaalinrichting, het uitruimen van de zaal tussen eten en concert, het verwerken van de mailings, het ophangen van posters, aan de kassa, hulp van de kok, koffie met vlaai, etc.

De Stichting wereldmuziek in Limburg is te bereiken op het secretariaat
Kerkstraat 97
6374 HJ Landgraaf
e-mail: info@swil.nl

Meer informatie? Stuur een e-mail aan info@swil.nl

horizontal rule

IN MEMORIAM


René Vek
† 23-05-2008
 
Koos Knorren
† 14-02-2008
horizontal rule